Z Hlubockého Zpravodaje - Dopis ředitele DD U Zlatého kohouta

Poděkování za finanční dar pro DD U Zlatého kohouta

Vážení občané města Hluboká nad Vltavou,

je mi velkou ctí poděkovat touto cestou jménem všech obyvatel a zaměstnanců DD i jménem svým ing. Pavlovi Dlouhému a dr. Janu Horákovi za velkorysý finanční dar pro Domov důchodců U Zlatého kohouta v Hluboké nad Vltavou.

Při své práci ředitele DD prožívám každý den okamžiky smutné i veselé. Některé časem z mé paměti odplynou, některé ale zůstávají a jsou nezapomenutelné. K takovým patří i den, kdy jsem byl informován o záměru darovat našemu domovu pro seniory finanční částku, kterou věnují hosté společné oslavy 60. narozenin Pavla Dlouhého a Jana Horáka - místo obvyklých narozeninových darů. Už tato ušlechtilá myšlenka mne velmi dojala – a to jsem ještě netušil, že na speciálním bankovním účtu, který byl pro tento účel zřízen, se nakonec sejde téměř neuvěřitelná částka 1 262 000 korun. V den oslavy – 4. 7. 2013 - činila částka 1 007 000 korun českých a převzal jsem ji ve formě symbolického šeku přímo na oslavě narozenin ve Dvoře Vondrov.V dalších dnech pak na bankovním účtu přibyly další příspěvky až ke konečné částce 1 262 000 korun.

Dar je určen na podporu a rozvoj našeho domova pro seniory a bude investován s maximální uvážlivostí tak, aby byl co nejvíc ku prospěchu obyvatel domova.

Dar byl samozřejmě náležitě legislativně zajištěn a to jak oficiální darovací smlouvou, tak řádným zdaněním.

Chtěl bych při této příležitosti vyjádřit poděkování místostarostovi Pavlovi Dlouhému nejen za tento dar, ale také za dlouhodobou podporu a pozornost, kterou Domovu seniorů U Zlatého kohouta věnuje.

Jiří Slepička

ředitel domova seniorů U Zlatého kohouta Hluboká nad Vltavou.