Regionální agrární komora Jihočeského kraje zvolila své představenstvo.

Valná hromada Regionální agrární komory Jihočeského kraje proběhla ve čvrtek 21.listopadu 2013. V úvodu jednání v obsáhlém proslovu zhodnotil předseda představenstva RAK JČ ing.Pavel Dlouhý uplynulé tříleté období činnosti RAK JČ. Připomněl nejvýznamnější akce a aktivity, zhodnotil vývoj českého zemědělství v kontextu s událostmi v regionu i s dopady vládní a evropské politiky. Bilancoval nejen úspěchy, kterých se jihočeským zemědělcům a RAK JČ podařilo dosáhnout, ale zmínil i dílčí neúspěchy a problémy, se kterými se zemědělci dlouhodobě potýkají.

V další části jednání se konaly volby do statutárních orgánů RAK JČ. Přítomní delegáti jednomyslně zvolili pro další tříleté období tyto členy představenstva RAK JČ:

Ing. Pavel Dlouhý – předseda (OAK České Budějovice)
Ing. Miroslav Pavlík – místopředseda (OAK Strakonice)
Ing. Zdeněk Selner – místopředseda (OAK Prachatice)
Ing. Václav Jungwirth (OAK Český Krumlov)
Ing. Jan Koutný (OAK Jindřichův Hradec)
Pavel Novotný (OAK Písek)
Ing. Antonín Sviták (OAK Tábor)Fotogalerie: Valná hromada RAK JČ