Agrosalon Země Živitelka 2014 - Národní dožínky.

Svátek českého zemědělství - i tak je nazývána největší zemědělská výstava Agrosalon Země Živitelka, která se v areálu českobudějovického výstaviště konala od 28. srpna do 2. září 2014. K tradiční oslavě práce zemědělců patřily i letos Národní dožínky, kterých se v sobotu 30. srpna zúčastnili představitelé vlády, PSP ČR, Agrární komory ČR a především zástupci zemědělských a potravinářských firem, družstev a spolků. Výstava se tak opět stala nejen přehlídkou výsledků práce českých zemědělců, ale také příležitostí k přátelským a pracovním setkáním i prostorem k diskuzím o současnosti a budoucnosti českého zemědělství.

Fotogalerie: Země Živitelka 2014 - Národní dožínky.