Slavnostní rozloučení se školním rokem v ZŠ Hluboká n.V.

Závěr měsíce června je pro mne už neodmyslitelně spojený s tradičním ceremoniálem ukončení školního roku v Základní škole Hluboká nad Vltavou. Ani letos tomu nebylo jinak a velmi rád jsem se zúčastnil této hezké akce.

Přestože se slavnostního školního ceremoniálu účastním mnoho let, vždy znovu velmi vnímám emotivní atmosféru, v které se absolventi, někdejší trochu ustrašení prvňáčkové, dnes mladí lidé, vydávají na další cestu k dospělosti. Přeji jim, aby to byla cesta úspěšná a aby na ní zúročily základy vzdělání, které jim hlubocká škola dala.

A znovu jsem prošel areálem školy ( tak jak obvykle činím při jednání Školské rady ZŠ Hluboká n.V. kde mám tu čest být jejím předsedou) a s uspokojením jsem konstatoval, že rozsáhlá rekonstrukce všech pavilonů školy patří k akcím zdařilým, na které mohou být občané města hrdí.

 

Fotogalerie:  Konec šk. roku v ZŠ Hluboká n.V.